Tävling

Foder med högt energiinnehåll och något lägre proteinkvot. Klicka på analysen, så får du upp analysdokumentet.

Analyser

  • Sydbananen: 11,8 MJ 69 Smb RP – 6 kvot TS 74 350 kg
  • Droppen 2 : 10,9MJ 69 Smb RP – 7 kvot 80 TS 350kg
  • Hemma: 11,1 MJ 51 Smb RP – 5 kvot TS 73 350 kg SLUT