Tävling

Foder med högt energiinnehåll och något lägre proteinkvot. Klicka på analysen, så får du upp analysdokumentet.

Analyser

  • Hemma: 11,1 MJ 51 Smb RP – 5 kvot TS 73 350 kg
  • Boterstena 2: 10,4 Mj 36 Smb RP – 3,5 kvot TS 74 350 kg
  • Slottet: 9,2 Mj 38 Smb RP – 4 kvot TS 74 350 kg
  • Droppen/Plastat hö: 10,7 Mj 39 Smb RP – 4 kvot TS 86 350 kg