Småbal

Suveränt att ha med på tävling, eller om man bara har ett fåtal hästar. Småbalarna finns i några utvalda analyser. Vill man ha större kvantiteter, kan man själv välja analys. Småbalarna väger cirka 23 kg styck. De levereras vanligtvis på pall med 35 balar på varje, men de går självklart även att köpa styckevis. Klicka på analysens namn, så får du upp dokumentet.

Analyser

  • Fångfoder
  • Grodden: 9,3 Mj 65 Smb RP – 7 kvot TS 66 SLUT
  • Boterstena : 9,9MJ 64 Smb RP – 6 kvot 83 TS SLUT
  • Fjutt
  • Hemma2 11.9 MJ 110 Smb RP – 9 kvot 70 TS SLUT