Småbal

Suveränt att ha med på tävling, eller om man bara har ett fåtal hästar. Småbalarna finns i några utvalda analyser. Vill man ha större kvantiteter, kan man själv välja analys. Småbalarna väger cirka 20 kg styck. De levereras vanligtvis på pall med 40 balar på varje, men de går självklart även att köpa styckevis. Klicka på analysens namn, så får du upp dokumentet.

Analyser

  • Slottet: 9,2 Mj 38 Smb RP – 4 kvot TS 74 350 kg
  • Rattugglan: 9,4MJ 54 Smb RP – 6 kvot 66 TS SLUT
  • Fångfoder
  • Hemma : 9,7MJ 70 Smb RP – 7 kvot 71 TS 350kgSLUT
  • Grodden: 7,7MJ 46 Smb RP – 6 kvot 63 TS 350kg SLUT