Småbal

Suveränt att ha med på tävling, eller om man bara har ett fåtal hästar. Småbalarna finns i några utvalda analyser. Vill man ha större kvantiteter, kan man själv välja analys. Småbalarna väger cirka 20 kg styck. De levereras vanligtvis på pall med 40 balar på varje, men de går självklart även att köpa styckevis. Klicka på analysens namn, så får du upp dokumentet från Agrilab.

Analyser 2019:

  • Segerstad: 9,7 Mj 79 Smb RP – 8,1 kvot 66 TS
  • Huset: 10 Mj 61 Smb RP – 6,1 kvot 67 TS
  • Fångfoder
  • Droppen: 7,6 Mj 42 Smb RP – 5,5 kvot 76 TS lågsocker