Avel

Vårt avelsfoder är framtaget för att passa dräktiga och digivande ston och växande unghästar. Klicka på analysens namn, så får du upp analysdokumentet.

Analyser

  • 26:an Öst: 10,2 Mj 76 Smb RP -7 kvot 69 TS 350 kg SLUT