Avel

Vårt avelsfoder är framtaget för att passa dräktiga och digivande ston och växande unghästar. Klicka på analysens namn, så får du upp analysdokumentet.

Analyser

  • 26:an Öst: 10,2 Mj 76 Smb RP -7 kvot 69 TS 350 kg SLUT
  • Önabacken Väst: 11,7 MJ 89 Smb RP – 7,6 kvot 65 TS 350 kg SLUT
  • Bogges Väst: 11,9 MJ 92 Smb RP – 8 kvot 63 TS 350 kg SLUT
  • Önabacken Öst: 12,2MJ 96 smb RP – 8 kvot 74 TS 400kg SLUT
  • Prärien: 12,5 MJ 109 Smb RP – 9 kvot 61 TS 350 kg SLUT
  • Segerstad: 9,7 Mj 79 Smb RP – 8,1 kvot 66 TS 350 kg SLUT
  • Lindström: 10 Mj 90 Smb RP – 9 kvot 69 TS 350 kg SLUT