Avel

Vårt avelsfoder är framtaget för att passa dräktiga och digivande ston och växande unghästar. Klicka på analysens namn, så får du upp analysdokumentet.

Analyser

  • Bogges -22: 10,3 MJ 90 Smb RP – 9 kvot 80 TS 350 kg
  • Ettan 9.8 MJ 85 Smb RP – 9 kvot 70 TS 350kg
  • Hörnet 8.9 MJ 62 Smb RP – 7 kvot 70 TS 250kg
  • Mittstarr 11.2 MJ 77 Smb RP – 7 kvot 79 TS 350kg
  • Bogges -21: 8.5 MJ 66 Smb RP – 8 kvot 64 TS Småbal