Ridhäst

Här finns analyser för allt från tävlingshästar till skogsmullar. Här finns även foder med lägre sockerinnehåll som passar fångkänsliga hästar. Klicka på analysens namn, så får du upp analysdokumentet.

Analyser

 • Fyran : 9,9MJ 57 Smb RP – 6 kvot 73 TS 350KG
 • Huset: 9,5MJ 60 Smb RP – 6 kvot 74 TS 350kg
 • Prärien: 10.1 MJ 61 Smb RP – 6 kvot 71 TS 350 kg
 • Hörnet 8.9 MJ 62 Smb RP – 7 kvot 70 TS 250kg SLUT
 • TvåTvå: 10MJ 66 Smb RP – 7 kvot 79 TS 250k
 • Mossen 9.2 MJ 543 Smb RP – 6 kvot 74 TS 250kg SLUT
 • Karleby : 10MJ 65 Smb RP – 6 kvot 69 TS 350kg
 • Bogges 2 : 10,3MJ 75 Smb RP – 7 kvot 77 TS 350kg
 • Droppen 2 : 10,9MJ 69 Smb RP – 7 kvot 80 TS 350kg
 • Hö utan plast 9MJ 49smrp – 6 kvot 86 TS 180kg SLUT

Fångfoder

 • Grodden : 9,3MJ 65 Smb RP – 7 kvot 66 TS 350kg/25kg