Ridhäst

Här finns analyser för allt från tävlingshästar till skogsmullar. Här finns även foder med lägre sockerinnehåll som passar fångkänsliga hästar. Klicka på analysens namn, så får du upp analysdokumentet.

Analyser

  • Boterstena : 9,9MJ 64 Smb RP – 6 kvot 83 TS 250kg SLUT
  • Huset: 9,7MJ 57 Smb RP – 6 kvot 83 TS 350kg SLUT
  • Prärien: 10 MJ 64 Smb RP – 7 kvot 83 TS 350 kg SLUT
  • Grodden: 7,7MJ 46 Smb RP – 6 kvot 63 TS 350kg SLUT
  • Torpet: 8,6MJ 57 Smb RP – 7 kvot 74 TS 350k SLUT
  • Hemma : 9,7MJ 70 Smb RP – 7 kvot 71 TS 350kg
  • Karleby : 10,1MJ 65 Smb RP – 6,5 kvot 69 TS 350kg SLUT
  • Rattugglan: 9,4MJ 54 Smb RP – 6 kvot 66 TS 350kg SLUT

Fångfoder

  • Grodden: 7,7MJ 46 Smb RP – 6 kvot 63 TS 350kg/20kg SLUT