Analyser

Skörden har just börjat och lagret fylls snart på. Småbalar finns i lager. 

Uppdaterad 2019 06 13

Klicka på namnet för att se hela analysen.

2019 års skörd

Prärien

Analys kommer!

350kg
2018 års skörd

10,6MJ 104 smrp 9,8kvot 52TS

350kg

10,8MJ 73 smrp 6,8 kvot 72TS

250kg

11,1MJ 90 smrp 8,1 kvot 71TS

250kg

11,0MJ 101 smrp 9,2 kvot 67TS

250kg

11,4MJ 108 smrp 9,4 kvot 74TS

250kg

10,9MJ 72 smrp 6,6 kvot 72TS

250kg

11,4MJ 130smrp 11,4kvot 57TS

350kg

10,6MJ 73 smrp 6,9 kvot 69TS

250kg

10,9MJ 86 smrp 7,9 kvot 77TS

250kg

10,0MJ 62 smrp 6,2 kvot 70TS

350kg

9,6MJ 71 smrp 7,4 kvot 70TS

250kg

9,6MJ 42 smrp 4,4 kvot 72TS

25 kg

9,9MJ 30 smrp 3,0 kvot 72TS

250kg

10,2MJ 67 smrp 6,5 kvot 69TS

250kg

8,4MJ 48 smrp 5,6 kvot 79TS

250kg

10,5MJ 64 smrp 6,1 kvot 68TS

250kg

10,3MJ 107 smrp 10,4 kvot 80TS

25 kg

9,5MJ 61 smrp 6,4 kvot 78TS

250 kg

9,3MJ 62 smrp 6,7 kvot 71TS

350 kg

8,4MJ 102 smrp 12,1 kvot 75 TS

350 kg

11,9MJ 141 smrp 11,9 kvot 75TS

350 kg

11,4MJ 85 smrp 7,5 kvot 72 TS

250 kg

10,1MJ 141 smrp kvot 13,0 71 TS

350kg

10,3MJ 88 smrp kvot 8,5 80 TS

250kg

12MJ 159smrp kvot 13,3 59 TS

450kg

11,7MJ 117smrp kvot 10 62 TS

450kg
9 MJ 29 smrp 3,2 kvot 81 TS

300 kg
11,1MJ 99 smrp 8,9 kvot 84TS

200kg

Detta är på hösilage från samma parti så samma värden utom TS.

250kg

2017 års skörd

10,4 MJ 88 smrp 8,5 kvot 70TS

Slut

10,8 MJ 139 smrp 12,9 kvot 64 TS

Slut

11,1 MJ 103 smrp 9,3 kvot 66 TS

Slut

10,6 MJ 78 smrp 7,3 kvot 64TS

Slut

10,2 MJ 59 smrp 5,8 kvot 73TS

Slut

10,2 MJ 58 smrp 5,7 kvot 73TS

Slut

11 MJ 107 smrp kvot 9,8 72 TS

Slut

10,1 MJ 73 smrp 7,3 kvot 67 TS

Slut

9,3 MJ 49 smrp 5,2 kvot 74 TS

Slut

9,7 MJ 49 smrp 5,1 kvot 74 TS

Slut

11,5 MJ 147 smrp 12,9 kvot 66 TS

Slut

9,6 MJ 62 smrp 6,6 kvot 69 TS

Slut

9,9 MJ 65 smrp 6,6 kvot 71 TS

Slut

10,6 MJ 72 smrp 6,7 kvot 62 TS

Slut

9,7 MJ 63 smrp 6,4 kvot 74 TS

Slut

8,7 MJ 52 smrp 6,0 kvot 73 TS

Slut

10,6 MJ 30 smrp 2,8 kvot 72 TS

Slut

8,6 MJ 34 smrp 4 kvot 78 TS

Slut

Mossen


Slut

9,7 MJ 60 smrp 6,2 kvot 62 TS

Slut

Sexan


Slut

Sexan 2


Slut

10,3MJ 81 smrp 7,8 kvot 63 TS

Slut
9,5 MJ 54 smrp 5,7 kvot 84 TS

Slut

2016 år skörd

9,7 MJ 84 smrp 8,7 kvot 68TS

Slut

10,4 MJ 76 smrp 7,3 kvot 72TS

Slut

9,9 MJ 94 smrp 9,5 kvot 65TS

Slut

10,8MJ 87 smrp 8,1 kvot 72TS

Slut

11,3MJ 66 smrp 5,9 kvot 65 TS

Slut

9,2 MJ 50 smrp 5,5, kvot 68 TS

Slut

10,7MJ 74 smrp 6,9 kvot 73 TS

Slut

10,8 MJ 82 smrp 7,6 kvot 67 TS

Slut

10,1 MJ 51 smrp 5,0 kvot 68 TS

Slut

9,2 MJ 60 smrp 6,5 kvot 67 TS

Slut

10,4 MJ 63 smrp 6,1 kvot 68 TS

Slut