Ridhäst

Här finns analyser för allt från tävlingshästar till skogsmullar. Här finns även foder med lägre sockerinnehåll som passar fångkänsliga hästar. Klicka på analysens namn, så får du upp analysdokumentet från Agrilab.

Analyser 2019

  • Huset: 10 Mj 61 Smb RP – 6,1 kvot 67 TS 250 kg
  • Önabacken Öst 2: 9,7 Mj 67 Smb RP – 7 kvot 79 TS 350 kg
  • Önabacken Väst 2: 10, 7 Mj 67 Smb RP – 6,3 kvot 76 TS 350 kg
  • Boterstena: 9,5 Mj 49 Smb RP – 5,2 kvot 81 TS 200 kg
  • Starrkärr: 9,8 Mj 49 Smb RP – 5 kvot Slut
  • Odensåker 2: 10 Mj 61 Smb RP – 6,1 kvot 63 TS 250 kg
  • Kina: 8,2 Mj 50 Smb RP – 6,1 kvot 61 TS lågsocker 350 kg
  • 26:an Öst 9,4 Mj 53 Smb RP – 5,6 kvot 75 TS 250 kg
  • Droppen: 7,6 Mj 42 Smb RP – 5,5 kvot 76 TS lågsocker 350kg